سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)

  1. Homepage
  2. سمینار ها و کنگره های پزشکی
  3. سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)

سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)

در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط در شهر زنجان برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس:

مهندسی ژنتیک، تنوع ژنتیکی، کشت بافت، بیان ژن، متابولیت های ثانویه و فیزیولوژی گیاهی
داروهای گیاهی و طبیعی مبتنی بر زیست فناوری
زیست فناوری و زیست شناسی قارچ های کوهی، سمی، خوراکی و صنعتی
تجارت فناوری های نوین زیستی در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، قارچ های کوهی و صنعتی
صنایع مرتبط با زیست فناوری، گیاهان دارویی و قارچ های کوهی
گیاهان دارویی، حفاظت از مراتع و محیط زیست
سایر پژوهش های مرتبط با گیاهان دارویی، قارچ های دارویی و مشتقات دارویی

ارتباط با دبیرخانه کنفرانس
تلفن دبیرخانه: ۰۲۴۳۳۰۵۴۲۵۴
ایمیل: mpr@znu.ac.ir
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: ۲۰۲۱-۰۵-۱۷ تا ۲۰۲۱-۰۵-۱۸

اضافه کردن نظرات