عفونت کرونا ویروس و جراحی لاپاروسکوپی در کودکان

  1. Homepage
  2. کودکان
  3. عفونت کرونا ویروس و جراحی لاپاروسکوپی در کودکان
Laparoscopic-surgery-in-children

عفونت تنفسی حاد ناشی از کرونا ویروس که تحت عنوان بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (Covid 19) از ماه دسامبر از ووهان چین شروع و به صورت فراگیر ( پاندمیک ) در سراسر جهان گسترش یافت. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی این اولین عفونت فراگیر کرونا ویروس در جهان می باشد و به همین دلیل کادر پزشکی و پیراپزشکی جهت مدیریت بیماران مبتلا شده به ویروس مجبور به تغییر در روند ارایه خدمات درمانی به بیماران گردیده اند.

به این ترتیب کودک نیازمند به اعمال جراحی و همچنین شیوه جراحی لاپاروسکوپی در این کودکان ،مراقبتهای بیهوشی ،پرستاری و مراقبت های ویژه دچار تغییراتی گردید .
به همین دلیل گزارش چاپ شده توسط کالج جراحان امریکا تحت عنوان راهنمای کرونا ویروس در کودکان به منظور بهینه کردن منابع بیمارستانی و مراقبت هرچه بیشتر از کادر درمان منتشر گردید ،هر چند این راهنما کاملا جامع نبوده لیکن جهت بومی سازی آن موارد زیر در نظرگرفته شده است .
طبق این راهنما اعمال جراحی کودکان در سه گروه :

۱-اورژانس (در صورت عمل نکردن حیات بیمار در خطر قرار می گیرد)
۲-نیمه اورژانس (در طی چند روز یا هفته )
۳-غیر اورژا نس

تقسیم می گردد که درکشور های مختلف بر اساس شرایط اقلیمی و درمانی ,کودکان در یکی از این ۳ گروه قرار می گیرند ، بدین ترتیب به والدین توصیه می گردد در صورت نیاز به اعمال جراحی خود در ا بتدا با هماهنگی پزشک معالج ازعمل فرزند خود اطلاع یابند و اعمال غیر اورژانسی باید تا زمان پایان پاندمی به تعویق بیوفتد . هرچند در نهایت تصمیم نهایی برای اعمال جراحی ،توسط جراح درمانگر انجام می شود .

از انجایی که در اکثر دنیا در شرایط فراگیر عفونت ویروس ، اتاق عمل جراحی در شرایط آمادگی خاص قرار می گیرد ،توصیه می گردد که والدین فرزندان خود را در بیمارستان های پاک جهت عمل جراحی بستری نمایند . علاوه بر این استفاده از بیمارستان های قدیمی که شرایط بهینه سازی اتاقهای عمل فراهم نباشد می تواند خطرناک باشد .

جهت انجام عمل جراحی به روش لاپاراسکوپی در کودکان در حال حاضر به نظر می رسد میزان الودگی کادر درمان به روش های باز ولاپاراسکوپیک یکسان بوده و نحوه رعایت شرایط پیشگیری به ۲ روش یکسان است .در تمامی موارد انتقال ویروس به کادر بیهوشی بیشتر می باشد .لیکن در صورت رعایت موارد زیر استفاده از روش لاپاراسکوپیک می تواند به روش باز ارجحیت داشته باشد .

۱-برش محل ورود وسایل باید در حداقل اندازه باشد که امکان نشت گاز به حداقل برسد .
۲- میزان فشار CO2 به حداقل و در صورت امکان از اولتر ا فیلتراسیون استفاده گردد.
۳-در پایان عمل از طریق سیستم اولترا فیلتراسیون کل گاز شکم خارج و جدار شکم ترمیم گردد .

با این وجود باید به یاد داشت که ویروس با تمامی این اقدامات برای چند ساعت به صورت قطرات درشت وبرای چند روز بر روی سطوح می ماند .

آواتار

دکتر مهرداد حسین پور

نویسنده از زمان:  خرداد ۷, ۱۴۰۰

شماره نظام پزشکی: 55784