سونوگرافی چیست؟

  1. Homepage
  2. تصویربرداری پزشکی

مطالب و مقالات مربوط به تصویربرداری پزشکی

%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f

تصویر برداری در صنعت پزشکی تحول عظیمی به وجود آورد. روشهای گوناگون تصویربرداری در کنار عملیات دیگر مانند آزمایش های گوناگون تشخیص بیماری را سریع و دقیق می کند. اولین دستگاه های تصویر برداری، دستگاه رادیولوژی بود که ساختا...

بیشتر بخوانید»