بیماری فاویسم

  1. Homepage
  2. فاویسم
%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%85

فاویسم یک بیماری است که بر اثر کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز سلول های خونی به وجود می آید. این بیماری پایه ژنتیکی دارد و معمولا در اثر مصرف غذاهایی مثل باقالی یا محصولات فرآوری شده خود را نشان می دهد...

بیشتر بخوانید»