بارداری و سرطان پستان

  1. Homepage
  2. هورمون درمانی
%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

تشخیص سرطان پستان در زمان بارداری شایع نیست و نسبتا غیر معمول است. سرطان پستان دوران بارداری شامل سرطان پستانی است که در هر زمان در دوران بارداری یا در سال اول پس از زایمان تشخیص داده میشود. بروز سرطان پستان مرتبط با باردا...

بیشتر بخوانید»